Prawo spadkowe

Jedną ze specjalności naszej kancelarii adwokackiej są sprawy spadkowe. Prawo spadkowe jest tą częścią prawa cywilnego, z którą wiele osób ma do czynienia. Nieuregulowane kwestie spadkowe czy niejednoznaczne zapisy w testamencie mogą być, niestety, źródłem sporów i konfliktów w rodzinie. Sprawy spadkowe dotyczą przejęcia spadku przez spadkobierców, czyli dziedziczenia po śmierci osoby fizycznej. Spadkobiercami mogą być osoby wskazane w testamencie przez spadkodawcę, są to tzw. spadkobiercy testamentowi. Jeśli takich nie ma, spadek dziedziczą spadkobiercy ustawowi.

Sprawy spadkowe – zakres naszych usług

Sprawy spadkowe dotyczą głównie:

  • stwierdzeń nabycia spadku,
  • wykonania działu spadku,
  • przejęcia lub odrzucenia spadku,
  • dochodzeń nieważności testamentu,
  • dochodzeń zachowku.