Blog

spotkanie z prawnikiem

Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

Decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawsze bywają satysfakcjonujące. Najczęściej dotyczą one świadczeń emerytalnych, praw do zasiłków chorobowych czy odszkodowań rehabilitacyjnych. Są tacy, którzy zdecydowanie nie zgadzają się z opinią instytucji i żądają ponownego rozpatrzenia sprawy. Przyczyną tego może być brak umiejętności interpretacyjnych polskiego prawa oraz niezrozumienie wydanych wniosków. W takiej sytuacji każdemu płatnikowi przysługuje możliwość złożenia zażalenia lub odwołania się od decyzji ZUS. Warto wiedzieć, w jaki sposób to zrobić i co można dzięki temu zyskać.

Czytaj więcej

separacja

Separacja – krok po kroku

Każdy, kto zawiera związek małżeński, wierzy, że spędzi resztę dni z małżonkiem. Jednak czasami sytuacja może przybrać taki obrót, iż dalsze wspólne życie staje się zbyt trudne. W takim momencie wiele osób rozważa wystąpienie o separację.

Czytaj więcej

błąd lekarza proces

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej

Sztuka lekarska to szlachetna dziedzina, jednak nawet najlepiej wykwalifikowanym specjalistom mogą zdarzyć się pomyłki prowadzące do poważnych w skutkach uszczerbków na zdrowiu pacjenta. Pokrzywdzona w ten sposób bezbronna osoba nie pozostaje jednak na przegranej pozycji, a dochodzenie swoich praw należy do jej podstawowych obowiązków na drodze walki o sprawiedliwość i zadośćuczynienie za wyrządzony błąd medyczny.

Czytaj więcej

testament

Testament a spadek – co zrobić, jeżeli najbliższe osoby nie są ujęte w testamencie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziedziczenie może się odbywać na zasadach opisanych w Kodeksie Cywilnym lub na mocy sporządzonego testamentu. W przypadku dziedziczenia kodeksowego pozostawiony przez osobę zmarłą majątek należy się najbliższym krewnym, którzy są powołani do spadku w ściśle określonej kolejności. Z góry są ustalone również udziały w masie spadkowej, jakie przypadają poszczególnym osobom.

Czytaj więcej