Sprawy rozwodowe

Uczestnictwo w sprawie rozwodowej jest oceniane przez psychologów jako jeden z najtrudniejszych momentów w życiu człowieka. Poziom stresu w trakcie rozwodu jest porównywany do tego, jaki jest odczuwalny w przypadku śmierci bliskiej osoby. Z tego względu chcemy pomóc Państwu przejść przez ten trudny czas i wyjaśnić wszystkie kwestie proceduralne, aby sprawa rozwodowa przebiegała bez nadmiernego stresu.

Zajmujemy się przygotowywaniem pism procesowych i uzasadnień wraz z powołaniem odpowiednich dowodów. Z naszą pomocą złożą Państwo pozew rozwodowy i ustalą wnioski formalne. Mogą to być wnioski o orzeczenie:

  • rozwodu o winie drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
  • władzy nad dziećmi,
  • alimentów na rzecz dzieci lub na rzecz byłego współmałżonka,
  • kontaktów małoletnich dzieci z rodzicem,
  • podziału wspólnego majątku.

Alimenty dla byłych współmałżonków

Tematyka rozwodów, separacji i alimentów to zagadnienia dotykające trudnych spraw z zakresu prawa rodzinnego. Kiedy o przyznanie prawa do alimentów ubiega się jedno z byłych małżonków istotne, jakie rozstrzygnięcia poczyniono w trakcie rozprawy rozwodowej. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może ubiegać się o przyznanie alimentów, jeśli wykaże, że znajduje się w niedostatku. Taką możliwość mają zatem byli małżonkowie w sytuacji, gdy żadne z nich nie zostało uznane za winne rozpadu małżeństwa, oboje ponoszą winę za rozpad związku lub też sąd nie zajmował się kwestią orzekania o winie na wniosek zainteresowanych.

Z kolei w przypadku kiedy rozpad związku nastąpił z wyłącznej winy jednego małżonka, uzyskanie alimentów jest nieco mniej skomplikowane. Wystąpienie stanu niedostatku u jednego z małżonków nie jest obligatoryjnym kryterium, które pozwala ubiegać się o przyznanie alimentów. Po wykazaniu, że rozwód znacząco pogorszył sytuację materialną niewinnego małżonka, sąd ustali, czy zasadne są żądania o finansowe wsparcie w zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb strony.